GADALKA-IN-ROSSIA.RU

J. Hendrik van Balen Onder de Mooren

Tejonardo Elsewhere De jongen onder de douche


De zoektocht van een man. Een zoektocht waarvoor hij zijn bijna dertigjarige huwelijk beëindigt en terug gaat naar zijn jeugd en naar zijn toen al kenbare seksuele verlangens naar iemand van hetzelfde geslacht.
Ontdekkingen, teleurstelling, humor en schaamte wisselen elkaar af in het grensverleggende boek De jongen onder de douche waarin Tejonardo Elsewhere schrijft over zijn inhaalslag, over puberteit, reizen, drugs en de Turkse rechtsgang. Maar vooral ook over de intense pijn en constante frustraties bij het aangaan van kortstondige relaties, waarbij telkens weer de morele vraag centraal staat, en normen steeds meer dreigen te vervagen.

968.41 RUR

/ / похожие

Подробнее

Hendrik Conscience Siska van Roosemal

Johann de Lange Vleiswond


Hierdie bundel is ’n boeiende, onverskrokke verkenning van gay-liefde. Daar word onder meer gefokus op die verhouding tussen die erotiese en die religieuse; seksualiteit word metafoor vir die oorgee van die liggaam as offer, maar terseldertyd as die ervaring wat ’n verlossing bewerkstellig. Vleiswond sê baie oor die menslike ervaring van liefdesontrou, die besef van tydelikheid en verganklikheid en die verhaal van liefde-in-doodloopstrate.

883.9 RUR

/ / похожие

Подробнее

André Haakmat Late oogst


In Late Oogst beschouwt André Haakmat, voormalig vicepremier en minister van onder meer Justitie, ontwikkelingen in de Surinaamse politiek. De gepolariseerde verhouding aldaar heeft tot gevolg dat over nagenoeg elk begrip verschil van mening ontstaat. Ook de zeer recente Surinaamse geschiedenis – in het bijzonder de periode van na de staatsgreep van 25 februari 1980 tot aan herstel van de democratie in 1987 – kent vele hiaten. Vanuit de rol die hij destijds vervulde, voelt Haakmat het als zijn verantwoordelijkheid én morele plicht om opheldering te verschaffen omtrent feiten en gebeurtenissen waarbij hij betrokken was. Haakmat is er bovendien van overtuigd dat de onderwerpen die in dit boek aan de orde komen zeker nog het komende decennium alle aandacht zullen blijven opeisen.

880.29 RUR

/ / похожие

Подробнее

Hendrik Conscience De Baanwachter

Pieter J. van Strien Hoog creatieven en hun vaders


Prof. van Strien bestudeert de biografie van een dertigtal genieën met een hoogontwikkelde creativiteit om met een psychologische blik te kijken hoe het zit met hun vaderrelatie en in hoeverre de oedipale theorie van Sigmund Freud erin terug is te vinden. Naast de invloed van de moeder is die van de vader op de creatieve ontwikkeling en het leven van een zoon of dochter enorm; deels als positieve, stimulerende vader, deels ook als negerende, onderdrukkende of afwezige vader. Van Strien geeft een interessant beeld van o.a. Gustav Mahler met zijn opvliegende vader, Franz Kafka en Han van Meegeren met hun 'verpletterende' vader, Martin Luther en Bach met hun Hemelse Vader en Einstein met zijn stimulerende vader. Ook vrouwen zoals Marie Curie, Aletta Jacobs en de voor sommige mannen fatale Lou Salomé komen aan de orde in dit 'Vaderboek'.

1056.53 RUR

/ / похожие

Подробнее

Hendrik Willem Van Loon Ancient Man: The Beginning of Civilizations

J. L. van Aelbroeck L'agriculture pratique de la Flandre

Walydie Jumpstone Memoires van een nobele onbekende


Ben ik mister nobody, alledaags en banaal, of ben ik mister perfect? Dat vraagt Walydie Jumpstone zich af in zijn boek Memoires van een nobele onbekende. Zijn zoektocht is een ode aan het leven, aan zijn familie, zijn vrienden, zijn grote én kleine helden, maar bovenal aan zijn partner in love Lydie Boreale, met wie hij al meer dan vijftig jaar lief en leed deelt. In de loop van deze tocht plaatst hij kanttekeningen bij de evolutie van de tijdsgeest in de laatste decennia. Met het risico een eenzijdig, gekleurd, onvolledig, hoogdravend, klef, melig, zeemzoet, subjectief relaas op te hangen van zijn strapatsen, neemt de auteur een diepe ademteug en waagt hij de gok. Uit eerbetoon aan zijn vrouw publiceert de auteur onder de naam Walydie Jumpstone.

968.41 RUR

/ / похожие

Подробнее

Hendrik Willem Van Loon The Golden Book of the Dutch Navigators

Hendrik Willem Van Loon The Rise of the Dutch Kingdom

Морган Райс De Gave Van Strijd


DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en opbloeiende relaties vol met gebroken harten, bedrog en verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van alle fantasie lezers. – Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (regarding A Quest of Heroes) DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is de finale van de bestseller serie DE TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1) ! In DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn grootste en laatste uitdaging, terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat in zijn poging om Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit had gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger van duisternis voor zich heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren. Wanneer hij hoort over een heilig voorwerp dat hem de macht kan geven die hij nodig heeft – een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het lot van de Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk geheim hij verborgen houdt. De onthulling brengt haar naar Argon en uiteindelijk naar de meester van Argon – waar ze het grootste geheim te weten komt. Eén die het lot van haar mensen kan veranderen. Wanneer de Bergrug door het Keizerrijk wordt ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door het grootste leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een laatste, massale uittocht te leiden. De Legioen broeders van Thor zien onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl Engel door haar melaatsheid stervende is. Darius vecht voor zijn leven naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en Alistair bereiken Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste voor Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de uiteindelijk een beslissing moet nemen om de man te worden die hij zijn wil. Volusia is omsingeld door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als godin op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de macht heeft om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te heersen. Terwijl Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om zichzelf op te offeren. Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn, zal één laatste epische veldslag – de grootste veldslag van allemaal – de uitkomst voor de Ring voor altijd beslissen. Met zijn geraffineerde wereld-opbouw en karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN STRIJD een episch verhaal van vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars, van ridders en draken, van intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten, van verraad, ambitie en oplichterij. Het is een verhaal van eer en heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die ons in een wereld brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de langste van alle boeken in de serie, 93. 000 woorden! Vol met aktie … Rice's schrijven is solide en stelling intrigerend. – Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)

599 RUR

/ / похожие

Подробнее

Hendrik Willem Van Loon The Story of Mankind (Illustrated Edition)

Bert Hedeman Projectmanagement op basis van PRINCE2® Editie 2009


Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material. Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Dit boek is een praktisch gebruikersboek voor het dagelijks werken in projecten. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de themas behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2 Editie 2009. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillen tussen de versie 2005 en de nieuwe versie 2009.De inhoud van dit boek voldoet ruimschoots aan de theoretische eisen die gesteld worden om het PRINCE2 Foundation examen met goed gevolg af te leggen. Dit boek is geschreven voor projectmanagers, projectleiders en teammanagers en alle andere personen die privé of in het werk betrokken zijn bij het inrichten en managen van projecten. De beschrijving van de processen en themas is gebaseerd op de PRINCE2methode. De PRINCE2-terminologie is eveneens één-op-één overgenomen. In dit boek wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten.Verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.

2659.8 RUR

/ / похожие

Подробнее

Hendrik Willem Van Loon Ancient Man – The Beginning of Civilizations (Illustrated Edition)

Remko van der Pols ASL® 2 - Een framework voor applicatiemanagement


Note: This book is available in several languages: Dutch, English.Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material. Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. ASL, Application Services Library, is als public domain-standaard, hét procesframework voor applicatiemanagement. Dit boek geeft een gedegen en compleet overzicht van het framework ASL 2, een evolutionaire vernieuwing van het in 2001geïntroduceerde en breed toegepaste ASL framework.ASL 2 biedt ondersteuning bij het inrichten van applicatiemanagement, onder andere door de best practices die te vinden zijn op de website van de ASL BiSL Foundation. Zie: www.aslbilsfoundation.org.ASL 2 is daardoor ook een kennisnetwerk. Bovendien sluit ASL aan op andere frameworks zoals BiSL (voor business informatiemanagement) en ITIL®.Dit boek is bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor applicatiemanagement en die zich willen scholen en eventueel certificeren in ASL 2. Ook is dit boek bedoeld voor mensen die zelf geen applicatiemanagement doen, maar willen weten wat het inhoudt en die kennis willen opdoen over ASL 2. Kennis van ASL versie 1 is daartoe niet vereist.Onderwerpen die in dit boek aan de orde komen zijn onder andere: Introductie hoofdstructuur ASL 2; Beschrijving van de clusters in ASL 2; Overzicht van het gebruik van ASL 2; Meest gestelde vragen over het ASL 2 framework; Verschillen tussen ASL versie 1 en ASL 2.Voor APMG-geaccrediteerde en NVAO-erkende opleiders is (gratis!) Trainingsmateriaal beschikbaar. Om dit aan te vragen, stuur een e-mail naar: info@vanharen.netDit boek is officiële literatuur voor het ASL 2 Foundation examen van EXIN.

3621.77 RUR

/ / похожие

Подробнее

Bert Hedeman Projectmanagement op basis van PRINCE2® Editie 2009 - 2de geheel herziene druk


Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material. Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Let op: De 1e druk is nog leverbaar.Note: This book is available in several languages: English, Dutch.Dit boek is ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten. Ten eerste is het bedoeld als studieboek voor iedereen die zich op een degelijke wijze wil voorbereiden op het PRINCE2 Foundation examen, dan wel het PRINCE2 Practitioner examen. Duidelijk is aangeven welke tekst niet hoeft te worden bestudeerd voor het Foundation examen.Ten tweede is het een praktisch gebruikersboek voor iedereen die professioneel te maken heeft met projecten, waarbij al of niet gebruik wordt gemaakt van de methode PRINCE2. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de themas behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2® Editie 2009.Dat wil zeggen dat de beschrijving van de processen en themas is gebaseerd op deze methode, alsmede de terminologie. Kenmerkend voor PRINCE2 zijn de beheerste overgang van de ene naar de andere fase, de Business case als kern van een project en duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. Door het volgen van de methode wordt de beheersbaarheid en ook de slaagkans van projecten enorm vergroot. Bovendien maken een uniforme werkwijze en terminologie projecten beter vergelijkbaar, overdraagbaar en overzichtelijk.In dit boek worden abstracte begrippen of complexe beschrijvingen extra verduidelijkt door middel van casusteksten. Op deze manier wordt zo veel mogelijk een vertaling gemaakt van de theorie van PRINCE2 naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten.Dit boek is op de volgende punten verbeterd ten opzichte van de eerste druk:– Expliciet onderscheid van de leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen: De tekst die niet hoeft te worden bestudeerd voor PR2-Foundation, maar wel voor PR2-P is gemarkeerd door middel van een verticale streep in de kantlijn – Een groot deel van de tekst is herschreven, waardoor deze beter toegankelijk is en beter aansluit op de kennis en ervaring van de lezer.

2659.8 RUR

/ / похожие

Подробнее

Hermann Giliomee Tafelberg Kort: Die enigma van Hendrik Verwoerd


Die lewe en politiek van Hendrik Verwoerd – met nuwe inligting gevind deur gerekende historikus Hermann Giliomee. 'n Insiggewende en deurdagte kyk na Verwoerd se beleide en keuses, en hoe hulle vandag nog Suid-Afrika beïnvloed. Hoe kon so 'n intelligente persoon vir so lank help om 'n onderdrukkende stelsel te handhaaf? Giliomee soek die antwoord.

221.56 RUR

/ / похожие

Подробнее

Remko van der Pols BiSL® - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk


Note: This book is available in several languages: Dutch, English.Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material. Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Dit boek is de tweede herziene druk van de officiële uitgave van ASL BiSL Foundation dat het Framework BiSL® beschrijft. De eerste druk van dit boek dateert uit februari 2005. Sinds de publicatie van BiSL was er grote belangstelling voor dit framework. Veel organisaties gebruiken het procesmodel van de best practices van BiSL. Een groot aantal mensen heeft een training gevolgd over BiSL en het BiSL Foundation examen afgelegd.De belangrijkste wijzigingen die in deze tweede druk zijn doorgevoerd, zijn: verbeterde (meer consistente) schrijfwijze van formuleringen en begrippen; tekstuele aanpassingen om de inhoud beter toegankelijk te maken; consequent doorgevoerde schrijfwijze voor alle benamingen van Procesclusters, Processen en Activiteiten. uitvoering met steunkleur, waardoor de leesbaarheid van met name de illustraties is verbeterd, en de lay-out aantrekkelijker is geworden.BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de business, dat wil zeggen vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend framework, met aandacht voor zowel operationele, tactische en strategische processen, alsmede voor de onderlinge relaties.In dit boek worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen beschreven. Het biedt uitgebreide uitleg van alle aspecten en geeft handvatten om er zelf in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven voor o.a. business-informatiemanagers, functioneel beheerders, informatiemanagers, systeemeigenaren, CIO?s, businessmanagers en -consultants. Dit boek is officiële literatuur voor het BiSL Foundation examen van APMG

3621.77 RUR

/ / похожие

Подробнее
gadalka-in-rossia.ru — Каталог цен и описаний на компьютерную и бытовую технику, товары для офис и дома, электронику, товаров для сада и дачи. Мы занимаемся поиском лучших цен в интернет магазинах по всей России, знаем где купить J Hendrik van Balen Onder de Mooren по оптимальной цене в онлайн-магазинах. На нашем сайте gadalka-in-rossia.ru предоставлена вся необходимая информация для правильной покупки J Hendrik van Balen Onder de Mooren — фотографии товаров, отзывы пользователей, поиск по модели и производителю, наименованию или модели, инструкции по эксплуатации, а так же экспертные обзоры, сайты предлагающие покупу онлайн с доставкой заказа в ваш город.